WOODUPPS integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi säljer inte personuppgifter vidare eller lämnar ut dina personuppgifter till andra. Dessa är endast registrerade i vår kundkatalog. Du kan när som helst få din information raderad, om så önskas.

För att kunde indgå i avtal med oss på woodupp.se, behöver vi följande information:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi gör registreringen av dina personuppgifter med syftet att kunna leverera varan korrekt till dig.

Personuppgifterna registreras hos WoodUpp och lagras i upp till fem år, varefter informationen raderas.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats ser vi till att det alltid görs genom att ge ditt uttryckliga samtycke, så att du informeras om exakt vilken information som samlas in och varför.

Den verkställande direktören och personalen på WoodUpp har tillgång till informationen insamlat om dig.

Vi lagrar inte kundinformation krypterad. Vi överför inte krypterad kundinformation.

Som registrerad hos Woodupp har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få insyn i vilken information som är registrerad om dig. Du har dessa rättigheter enligt Persondatalagen och förfråga i relation till detta skal riktas till Gregg Wright via e-post (info@woodupp.se)

Cookies

woodupp.se använder vi cookies med syftet att optimera hemsidan och dens funktionalitet och gör därmed besöket enklare för dig.

Du kan när som helst radera cookies från din dator. Hur detta görs beror på din webbläsare.

Logstatistiker

Vi använder en logstatistik på woodupp.se Detta är ett statistiksystem som samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på webbplatsen det är etc.

Logstatistik användas enbart med syftet att optimera www.woodupp.se.